Deelnamekosten

Om een toegewijd gezelschap te hebben vragen wij iedereen om zich te committeren aan deelname aan de 6 cvwo-meetings. Uiteraard bestaat er overmacht in de vorm van ernstige ziekte of ingrijpende privétegenslag, maar we rekenen graag op ieders komst elke meeting. De maximale groepsgrootte van een cvwo-meeting kan 14 deelnemers zijn. De minimale grootte 7.

Je eerste deelname aan onze club is vrijblijvend, zodat je kunt ervaren of het bij je past. Daarna kunnen we gezamenlijk kijken of je definitief toetreedt tot ons gezelschap. Bij toetreding is er een lidmaatschap van € 45 voor 12 maanden. Dit kun je via bankbetaling/tikkie voldoen. Het lidmaatschap gaat in als je toetreedt en wordt automatisch verlengd voor 12 maanden. Opzeggen dient 1 maand voor de einddatum te geschieden per email. Je ontvangt een mailtje om je daar op te attenderen. Je wordt aan een whatsappgroep toegevoegd zodra je lid wordt. Communicatie over de actuele cvwo-meeting geschiedt via die whatsappgroep. Enkel de beheerder kan daar informatie plaatsen, zodat we het informatief en overzichtelijk houden.

Per privéapp kun je Miranda altijd bereiken voor vragen of mededelingen.